Demolice, zemní práce

Demolice stavebních objektů s následnou recyklací sutí, zemní práce velkého rozsahu.

Realizujeme demolice stavebních objektů a ze vzniklé stavební suti můžeme přímo na místě vyrobit recykláty pro opětované využití (viz Recyklace stavebních sutí, dřeva a těžba surovin) , provést všechny potřebné zemní práce včetně výstavby zhutněné zeminové desky, místních komunikací včetně parkovišť a manipulačních ploch.

 

Brno – Zvonařka
   ✆ 543 256 706,   ✆ 602 316 811
   
✉ setra@setra-cr.eu


Jihlava – Bedřichov
   ✆ 602 241 180
   ✉ setra@setra-cr.eu