Demolice, zemní práce

Demolice stavebních objektů s následnou recyklací sutí, zemní práce velkého rozsahu.

Realizujeme demolice stavebních objektů a ze vzniklé stavební suti můžeme přímo na místě vyrobit recykláty pro opětované využití (viz Recyklace stavebních sutí, dřeva a těžba surovin) , provést všechny potřebné zemní práce včetně výstavby zhutněné zeminové desky, místních komunikací včetně parkovišť a manipulačních ploch.

 

demoliční, zemní a stavební práce Brno:
    ✆ 602 688 198, ✆ 543 256 706
   ✉ setra@setra-cr.eu
   ✉ vyrobabrno@setra-cr.eu

příprava:
   ✆ 602 952 931
   ✉ rozpocet.stav@setra-cr.eu

 

demoliční, zemní a stavební práce Jihlava:
   ✆ 602 316 811, ✆ 602 756 087
   ✉ jihlava@setra-cr.eu
   ✉ vyrobajihlava2@setra-cr.eu