Doprava a mechanizace

Středisko kontejnery


Provádí odvoz stavebních sutí, odpadového dřeva, kameniva, zeminy, komunálního odpadu atd. kontejnery RENAULT, AVIA a MAN včetně pronájmu kontejnerů a zabezpečuje ukládku těchto odpadů a stavebních sutí k recyklaci odpadu.

 

Středisko mechanizace


Provozuje mechanismy pro zemní a demoliční práce jako např. skrývky zeminy, výkopy základů, demolice objektů.

 

Středisko technologická doprava


Zabezpečuje veškerou dopravu sypkých materiálů (kameniva, zemin, recyklátu a odvoz kalů k recyklaci) RENAULT KERAX a MAN typ 8×4.
 

Dopravu a mechanizaci realizují střediska:


Brno - Černovice

   ✆ 548 216 611-12,   ✆ 606 702 293
   ✉ doprava@setra-cr.eu

ceník Doprava a mechanizace Brno:

 

Jihlava - Bedřichov

   ✆ 602 551 618   ✆ 602 545 366
   ✉ setrajihlava-doprava@setra-cr.eu

ceník Doprava a mechanizace Jihlava:

 

 

Znojmo - Oblekovice

   ✆  724 513 923
   ✉ setraznojmo@setra-cr.eu

ceník Mechanizace Znojmo: