Rok 2000

 

Realizované stavby v roce 2000

 

Zadavatel

Místo Název
PSJ Brno SIKA CZ Brno Komunikace, zpevněné plochy, kanalizace, plynovod,  vodovod
ŽS Brno Štefánikova Brno Bourací práce
PSG – MSI Zlín OC Zlín Demolice, recyklace
PSJ Holding Jihlava KRONOSPAN Zemní práce, demolice
Moravostav Kooperativa Modřice Zemní práce, komunikace
Průmstav Brno Stavo Artikel Prostějov HTÚ, zemní práce, základ. kanalizace, podlahová deska
Koller – IMMOBILLEN Sušárna firmy Zemní práce, základ. kce
PM stav. obch.  spol. HAMA Syrovice Zemní práce, komunikace
PSJ Brno BMT Brno Zemní práce, kanalizace, demolice
MSI Zlín PLIVA Lachema HTÚ, zpevněné plochy
GEO-ING Jihlava Rek. Žižkových kasarén Zemní práce, demolice
ÚMČ Medlánky Vyčištění rybníku Zemní práce